Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδάκης Γρηγόριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Καμπαξής Παντελής

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φουρναράκη Ειρήνη

ΤΑΜΙΑΣ: Βλαχάκης Μιχαήλ

ΜΕΛΟΣ: Βίτσα Δήμητρα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Αποδουλιανάκης Ευάγγελος-Καμπαξής Σπυρίδων-Ασημιανάκης Μιχαήλ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ: Ξενιτίδης Σπυρίδων- Γιανναδάκη Μιχαέλα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ:  Καμπαξής Σπυρίδων-Κουνδουράκης Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΕΓΑΣ: Παπαδάκης Γρηγόριος ,αναπληρωτής Ξενιτίδης Σπυρίδων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ: Καμπαξής Σπυρίδων αναπληρωτής Σταυρουλάκης Αντώνιος

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Ασημιανάκης Μιχαήλ-Τσόπανος Χρήστος-Ψαλιδάκης Μάριος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ-ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ-ΕΚΔΡΟΜΩΝ: Ψαλιδάκης Μάριος-Καμπαξής Σπυρίδων

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Ασημιανάκης Μιχαήλ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κρασανάκης Μανόλης (δικηγόρος)