Εγκαταστάσεις

ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ