Οικονομική ενίσχυση από τον Κορακοβούνιο δρόμο & τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης -Ίκαρος για την αποπεράτωση του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Κορακοβούνι

 Το ποσό των 1.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν και  προσέφερε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος  από τις συμμετοχές των αθλητών που πλήρωσαν και  έτρεξαν στον 36ο Κορακοβούνιο δρόμο που έγινε στις 30 Απριλίου ποσό που δόθηκε για άλλη μία χρονιά για Οικονομική ενίσχυση από τον Κορακοβούνιο δρόμο για την αποπεράτωση του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Κορακοβούνι. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές & χορηγούς για την συμμετοχή τους και για την συνεισφορά τους  αυτή.