Η Εταιρεία DOLE θα είναι μαζί μας στον 21ο Μινωικό Άθλο ως μεγάλος χορηγός

Η Εταιρεία DOLE θα είναι μαζί μας στον 21ο Μινωικό Άθλο ως μεγάλος χορηγός